TRIZ у Шкільній освіті «ЕйдоС»

Почнемо зі слів Генріха Сауловича Альтшуллера, засновника TRIZ: «Творчість можна розвивати, як і будь-який вид людської діяльності», «TRIZ для голови, а не замість неї».

Мета TRIZ в освіті: розвиток креативності, системного мислення і критичного мислення для формування якостей Творчої Особистості (за Г.С. Альтшуллером), зокрема володіння прийомами рішень і вміння вирішувати завдання, тобто отримувати якості розвязувача.

Які ж засоби необхідні у шкільній освіті?

1.Це РТВ (Розвиток Творчої Уяви) для зняття психологічної інерції.
1.1.Існують доТризівські методи та прийоми: Мозковий штурм, Морфологічний аналіз, Метод фокальних обєктів.

1.2.Тризівські: гра Добре-Погано, Так-Ні, Маша - розгублениця, Золота рибка та ін.


2.Інструменти TRIZ:
2.1.ІКР (Ідеальний Кінцевий Результат), ідеальність перевіряється двома критеріями: мінімум витрат часу, зусиль, грошей і наче, усе відбувається самостійно.

2.2. Ресурси. Вони бувають матеріально-польові та інформаційні. Речові: Використовувати при розв'язанні задач (проблем) все, що знаходиться поруч. Тобто використовувати обєкти, які не треба купувати, не варто докладати зусиль і витрачати час для пошуку, а використовувати приховані функції обєкта. Також використовувати природні речовиниповітря, воду, пісок, каміння та ін. Польовіосновні Поля: магнітне, акустичне, теплове, електричне.


3.Суперечність. Суперечністьпротилежні вимоги до одного обєкту або до елементу підсистеми. Система (обєкт або його частина) повинна