Завдяки методицi CLIL-технологiй, учнi мають можливiсть опанувати iноземну мову у поэднаннi з iншими шкiльними предметами та розширити сфери використання мови.